LEGEND '70s - Jerker Antoni Konsult AB

Title
Go to content

LEGEND '70s

ÖVRIGT
LEGEND 70's
En serie modulära stagepianon som du anpassar efter dina egna behov. Du kan lätt ställa in alla dina favoritsound från Rhodes, Wurlitzer, Clavinet osv. plus traditionella piano- och flygelsound.
Det har också redan presenterats nya moduler - man kan verkligen anpassa sitt Legend 70's att passa i alla tänkbara sammanhang.
Serien har en helt fantastisk ljudkvalitet tack vare den unika VISCOUNT PM-tekniken (Physical Modeling) och det exakta svaret från klaviaturen, kombinerat till ett bärbart instrument av högsta kvalitet.
Det ingår även en editor för MAC/PC där du kan finputsa ljuden efter din egen smak.
Ställbar anslagskänslighet - Very light - Light - Normal - Hard - Very hard och Fixed.


  6 GRUNDMODELLER
  '70s COMPACT vägd klaviatur med Hammer Action, 73 tangenter
  (ljudmoduler: E.Piano, Sound Collection, tomma platser för 2 moduler)
  '70s COMPACT EX vägd klaviatur, 73 tangenter
  (ljudmoduler: E.Piano, Sound Collection, Ak.Piano, Clavi)
  '70s ARTIST vägd klaviatur med Hammer Action, Triple Sensor och 88 (ljudmoduler: E.Piano, Sound Collection, tomma platser för 3 moduler)
  '70s ARTIST EX vägd klaviatur med Hammer Action, Triple Sensor, 88 tangenter (ljudmoduler: E.Piano, Sound Collection, Ak.Piano, Clavi, External)
  '70s ARTIST-W vägd klaviatur med träkärna och Graded Hammer Action, Triple Sensor, 88 tangenter (ljudmoduler: E.Piano, Sound Collection, tomma platser för 3 moduler)
  '70s ARTIST-W EX vägd klaviatur med träkärna och Graded Hammer Action, Triple Sensor och 88 tangenter (ljudmoduler: E.Piano, Sound Collection, Ak.Piano, Clavi, External)  FLYTTBARA MODULER
  Legend '70s är uppbyggt på moduler som du kan flytta runt som du villl ha dom. Och du kan börja med grundmodellen och köpa till andra moduler senare.
  Det finns även en modul för att styra externa syntar eller datorer osv. samt synthmodul.
  LEGEND '70s EDITOR
  GRATIS EDITOR FÖR PC/MAC

  Du kan editera det mesta:
  • Editera alla parametrar i programmen
  • Editera alla parametrar i varje modul
  • Editera reberb och effekt parametrarna
  • Editera och arrangera sånglistan
  • Editera alla systemparametrar
  • Justera physical modeling parametrarna för E.Piano och Clavi modulerna
  • Spara och ladda in intrumentets program och inställningar
  • Förbererda set list för dina framträdanden

  Back to content