Editera stämmor - Välkommen till Jerker Antoni Konsult

Till innehåll

Editera stämmor

ORGLAR > TRICKS&TIPS
VIDEOS
Här hittar du några videos på engelska som visar hur man enkelt kan ställa in hur en Physis-baserad orgel skall uppföra sig.
Man kan faktiskt "klona" piporglar på alla tänkbara vis.

EDITERA STÄMMORNAS EGENSKAPER
Så här gör du för att ändra stämmornas egenskaper.

BAKGRUND
Först lite bakgrund om PHYSIS - den patenterade modelingtekniken som Viscount fortfarande är ensamma om på marknaden när det här redigerats igen sommaren 2016. JÄMFÖR MED TRADITIONELL SAMPLINGSTEKNIK - en sammanställning som jag gjort.
Är du en riktig piporgelnörd kanske du vill gå ännu längre vad gäller att bygga upp dina egna orglar.
Med PHYSIS EDITOR som är ett Windowsprogram kan du vara din egen orgelbyggare - PIPA FÖR PIPA om du vill. Då är det i stort sett fritt fram.
Men de inbyggda möjligheterna redan i orgeln räcker långt.

PHYSICAL MODELING - det handlar om en virtuell orgel
PHYSIS bygger på en virtuell 3-D modell av alla ingående delar i en äkta piporgel plus de fysiska förändringar som följer på att luften varierar vad gäller tryck.

TUNING
Det finns även en kontroll för hur mycket AIR PRESSURE, dvs lufttryck, som skall finnas tillgängligt. Men den kontrollen hittar du näst längst ner i TUNING-menyn - den första menyn på skärmen. Testa genom att ge din virtuella orgel sämre tillgång på luft med att ställa in -4 och slå på en kombination som kräver mycket luft, kanske ett TUTTI, och hålla in en ton i diskanten medan du trycker ner ett ackord i basen. Hela orgeln "säckar" lite i tonhöjd.

ENSEMBLE
Det finns även en kontroll för hur renstämd orgelns stämmor skall vara i förhållande till varandra. Ju högre värde på parameterns som heter ENSEMBLE som också finns under TUNING-menyn, ju mer varierar tonhöjden på alla pipor och ju mer lever orgeln. När orgeln kommer från fabriken är nivån 4 insätlld. Jag tycker att 5 i ENSEMBLE-inställningen brukar låta bäst. Ställer du in 1 så lever inte orgeln alls - låter platt som en gammal elorgel.

STYLES
Börja med att välja någon av USER-orglarna, du hittar dom under STYLES efter dom 4 första i listan. Tänk på att dessa USER-orglar är baserade på BARQUE, MODERN osv beroende på din orgelmodell så välj rätt USER-orgel att utgå ifrån.

EDIT PARAMETER
Flytta dig sedan med pilarna till EDIT PARAMETER och tryck på ENTER - på den här bilden har jag varit inne på ALTERNATIVE VOICES som du ser

NU BÖRJAR VI

HÅLL INNE KNAPPEN för den stämma du vill ändra egenskaperna på några sekunder tills den börjar blinka. (jag förutsätter att du är inne i menyn EDIT PARAMETERS)
Här är det Flute Harmonique som jag hållit inne tills den blinkat och den stämman kommer då upp på skärmen. OBS! Det är olika parametrar tillgängliga för olika stämmor.

CHARACTER
Den första parametern kan användas för att ställa in förhållandet mellan ansatsen och tonen som följer.
Medan den parametern är upplyst är det bara att gå med plus och minus-knapparna för ställa in medan du spelar och lyssnar - PROVA NU!

AIR NOISE
Nästa parameter i den här stämman är AIR NOISE och här kan du lägga till eller dra ifrån ljudet från luftens virvlar inuti och runt orgelpipan.

HARMONIC NOISE
Tredje parametern är extra kul tycker jag. Du har säkert tänkt på att vissa stämmor kan "gurgla" lite vilket brukar bero på att piporgeln inte är servad på länge och det sitter en massa damm överallt, framförallt inne i piporna, som förstås gör att ljudet också blir lite skitigt.
Med den här parametern kan du alltså bestämma hur skitig och dammig din nya USER-orgels stämma skall låta.
PROVA!!! Är tonen alldeles för ren blir det lite tråkigt ljud från vissa stämmor medan andra skall vara rena - det är upp till dig.

ATTACK
Den här parametern reglerar hur lång tid det tar för tonen att bildas efter ansatsen - ju högre värde ju längre attack. Prova i det nedre registret för stämman, där blir det tydligast.  
RELEASE DETUNE påverkar hur mycket tonhöjden skall påverkas när den här stämmans virtuella orgelpipors luft går ur den.

KEYB LOW /KEYB HI
Längre ner i menyn hittar du även inställningar för balansen mellan nedre och övre registret i en stämma.

VOLUME

Den generella volymen för stämman. OBS du kan ha andra stämmor påslagna samtidigt så du kan balansera stämmorna mot varandra.

TREMULANT
Du kan här även välja vilken tremulantinställning som skall användas för stämman, det finns en för varje manual på annat ställe med inställningar för hastighet och djup, men du kan här alltså välja fritt.Du kan förstås bläddra i stämmorna och välja vilken stämma du vill förändra.


I grundmenyn ser du hur orgeln är inställd generellt.
Tillbaka till innehåll