C- & C#-låda - Välkommen till Jerker Antoni Konsult

Till innehåll

C- & C#-låda

ORGLAR > TRICKS&TIPS
Organisten och orgelbyggaren Henric de Koster vet hur det skall vara.

C - C#-LÅDA
Kanalinställning kan (bör) göras såväl internt som externt.
Den inställning som ger bäst resultat är den för C - C# låda. OBS! För de interna högtalarna
finns även C# - C låda, för de externa utgångarna finns endast C - C# låda, där fördelas
saker och ting via routern.
Nu till "hur göra"Internt:
OBSERVERA: Det finns 4 kanaler i din orgel. Jag använder kanalerna 1(C) och 4(C#) för
huvudverk och pedal och kanal 3(C) och 2(C#) för svällverket. Detta gäller 2-manualiga
orglar.
På 3-manualiga orglar använder jag kanal 1 och 4 för huvudverket, positiv och pedal samt
kanal 3 och 2 för svällverket.
Gå till set-up menyn, tryck enter.
Bläddra ned till Int. Ampl. Panning, tryck enter.
Tryck på "Pedal", tryck enter.
Nu får du opp första pedalstämman, i regel Subbas 32. Jämte har du grundinställningen.
Bläddra med + eller - till C - C#. Står pedalverket uppställd på annat vis: bläddra tills du
får C – C#. Tryck enter.
Fortsätt så stämma för stämma.
När du är klar med pedalverket fortsätter du med huvudverket. Även här väljer du C - C#
för varje stämma.
Nu är det dags för svällverket. Här väljer du C# - C, för att få bättre klangspridning.
När du är klar med svällverket och har tryckt enter efter sista stämman trycker du exit för
att gå ur programmet.
Har du en 3-maualig orgel ställer du in positivet på samma sätt som huvudverket.
Externt:
Gå till set-up menyn, tryck enter.
Bläddra ned till Ext. Out. Router, tryck enter.
Tryck på "Pedal". tryck enter.
Se punkt 4 "internt" Byt "mode" till C - C# med + eller -. Längre ned ser du kanal 1 tom
4
Tryck pil ner, nu markeras första talet efter ordet "from". Bläddra med + eller – tills ”C”
hamnar under kanal 1.
Tryck pil ner, nu markeras talet efter "To". Bläddra med + eller – tills ”C#” hamnar under
kanal 4.
Tryck exit, bläddra tills nästa stämma
Fortsätt så stämma för stämma.
När du är klar med pedalverket fortsätter du med huvudverket. Även här väljer du C - C# för
varje stämma. När du gjort detta ligger alla stämmor på pedalen och manual I på kanal 1
och kanal 4.
Nu är det dags för svällverket.
Eftersom man här endast kan välja C - C# finns får du göra på följande sätt:
När du valt ”mode” till C – C# trycker du pil ner och hamnar på ”from”. Bläddra med +
eller – tills ”C” hamnar under kanal 3.
Tryck pil ner, nu markeras talet efter "To". Bläddra med + eller – tills ”C#” hamnar under
kanal 2.
Tryck exit, bläddra tills nästa stämma.
Nu ligger ljudet för svällverket på kanal 2 och kanal 3.
När du är klar med svällverket och har tryckt enter efter sista stämman trycker du exit för att
gå ur programmet precis som med Internt.
Har du en 3-manualig orgel ställer du in positivet på samma sätt som huvudverket.

Högtalarna placering:
Högtalarplaceringen är viktigt! Denna inställning FÖRUTSÄTTER att du har 4 högtalare.
Placera högtalarna så att du har kanal 2 och 3 en bit ovanför högtalarna till kanal 1 och 4.
Har du också en Sub skall denna ställas på golvet.
Har du endast 2 högtalare ställer du istället in svällverket på kanal 4 och 1. Då får du C# -
och C lådan på kanal 1 och kanal 4.
OBS! På förekommen anledning: Högtalarna monteras ALLTID från läktare eller
motsvarande in mot kyrkan. ALDRIG från taket nedåt i kyrkan!


Tillbaka till innehåll