C- & C#-låda - Välkommen till Jerker Antoni Konsult

Till innehåll

C- & C#-låda

ORGLAR > TRICKS&TIPS

C - C#-LÅDA

Kanalinställning kan (bör) göras såväl internt som externt.

Den inställning som ger bäst resultat är den för C - C# låda. OBS! För de interna högtalarna finns även C# - C låda, för de externa utgångarna finns endast C - C# låda, där fördelas saker och ting via routern.
Nu till "hur göra"

Internt:

 • Gå till set-up menyn, tryck enter.

 • Bläddra ned till Int. Ampl. Panning, tryck enter.

 • Tryck på "Pedal", tryck enter.

 • Nu får du opp första pedalstämman, i regel Subbas 32. Jämte har du grundinställningen. Bläddra med + eller - till C - C# om pedallådan står diatoniskt. Står pedalverket uppställd som toreller väljer du istället "double cusp". Tryck enter.

 • Fortsätt så stämma för stämma.

 • När du är klar med pedalverket fortsätter du med manual I. Även här väljer du C - C# för varje stämma.

 • Nu är det dags för manual II. Här väljer du C# - C, för att få bättre klangspridning.

 • När du är klar med manual II och har tryckt enter efter sista stämman trycker du exit för att gå ur programmet.


Externt:

 • Gå till set-up menyn, tryck enter.

 • Bläddra ned till Ext. Out. Router, tryck enter.

 • Tryck på "Pedal". tryck enter.

 • Se punkt 4 "internt" Byt "mode" till C - C# eller Double Cusp med + eller -.

 • Tryck pil ner, nu markeras första talet efter ordet "from". Bläddra uppåt med + till 40

 • Tryck pil ner, nu markeras talet efter "To". Bläddra nedåt med - till 10. Tryck enter

 • Om din inställning är "Double Cusp" skall talen vara 40 plus 40.

 • Fortsätt så stämma för stämma.När du är klar med pedalverket fortsätter du med manual I. Även här väljer du C - C# för varje stämma. När du gjort detta ligger alla stämmor på pedalen och manual I på kanal 1 och kanal 4.
Nu är det dags för manual II.
Eftersom man här endast kan välja C - C# finns det ett annat smart sätt. När du skall bläddra talen bläddrar du till 30 bakom "from" och 20 bakom "To".
Nu ligger ljudet för manual II på kanal 2 och kanal 3.
När du är klar med manual II och har tryckt enter efter sista stämman trycker du exit för att gå ur programmet precis som med Internt.

HÖGTALARPLACERING

Högtalarplaceringen är viktigt! Denna inställning FÖRUTSÄTTER att du har 4 högtalare. Placera högtalarna så att du har kanal 2 och 3 en bit ovanför högtalarna till kanal 1 och 4. Har du också en Sub skall denna ställas på golvet.
Har du endast 2 högtalare ställer du istället in manual II med siffrorna 10 och 40. Då får du C# -och C lådan på kanal 1 och kanal 4.

Detta var det hela, så enkelt som möjligt beskrivet!

MVH Henric de Koster

Tillbaka till innehåll