C- & C#-låda - Välkommen till Jerker Antoni Konsult

Till innehåll

C- & C#-låda

ORGLAR > TRICKS&TIPS
Organisten och orgelbyggaren Henric de Koster vet hur det skall vara.

C - C#-LÅDA
Kanalinställning kan (bör) göras såväl internt som externt.
Den inställning som ger bäst resultat är den för C - C# låda. OBS! För de interna högtalarna
finns även C# - C låda, för de externa utgångarna finns endast C - C# låda, där fördelas
saker och ting via routern.
Nu till "hur göra"

Internt:
OBSERVERA: Det finns 4 kanaler i din orgel. Jag använder kanalerna 1(C) och 4(C#) för
huvudverk och pedal och kanal 3(C) och 2(C#) för svällverket. Detta gäller 2-manualiga
orglar.
På 3-manualiga orglar använder jag kanal 1 och 4 för huvudverket, positiv och pedal samt
kanal 3 och 2 för svällverket.
 Gå till set-up menyn, tryck enter.
 Bläddra ned till Int. Ampl. Panning, tryck enter.
 Tryck på "Pedal", tryck enter.
 Nu får du opp första pedalstämman, i regel Subbas 32. Jämte har du grundinställningen.
Bläddra med + eller - till C - C#. Står pedalverket uppställd på annat vis: bläddra tills du
får C – C#. Tryck enter.
 Fortsätt så stämma för stämma.
 När du är klar med pedalverket fortsätter du med huvudverket. Även här väljer du C - C#
för varje stämma.
 Nu är det dags för svällverket. Här väljer du C# - C, för att få bättre klangspridning.
 När du är klar med svällverket och har tryckt enter efter sista stämman trycker du exit för
att gå ur programmet.
 Har du en 3-maualig orgel ställer du in positivet på samma sätt som huvudverket.

Externt:
Gå till set-up menyn, tryck enter.
 Bläddra ned till Ext. Out. Router, tryck enter.
 Tryck på "Pedal". tryck enter.
 Se punkt 4 "internt" Byt "mode" till C - C# med + eller -. Längre ned ser du kanal 1 tom
4
Tryck pil ner, nu markeras första talet efter ordet "from". Bläddra med + eller – tills ”C”
hamnar under kanal 1.
 Tryck pil ner, nu markeras talet efter "To". Bläddra med + eller – tills ”C#” hamnar under
kanal 4.
 Tryck exit, bläddra tills nästa stämma
 Fortsätt så stämma för stämma.
När du är klar med pedalverket fortsätter du med huvudverket. Även här väljer du C - C# för
varje stämma. När du gjort detta ligger alla stämmor på pedalen och manual I på kanal 1
och kanal 4.
Nu är det dags för svällverket.
Eftersom man här endast kan välja C - C# finns får du göra på följande sätt:
 När du valt ”mode” till C – C# trycker du pil ner och hamnar på ”from”. Bläddra med +
eller – tills ”C” hamnar under kanal 3.
 Tryck pil ner, nu markeras talet efter "To". Bläddra med + eller – tills ”C#” hamnar under
kanal 2.
 Tryck exit, bläddra tills nästa stämma.
Nu ligger ljudet för svällverket på kanal 2 och kanal 3.
När du är klar med svällverket och har tryckt enter efter sista stämman trycker du exit för att
gå ur programmet precis som med Internt.
 Har du en 3-manualig orgel ställer du in positivet på samma sätt som huvudverket.

Högtalarna placering:
Högtalarplaceringen är viktigt! Denna inställning FÖRUTSÄTTER att du har 4 högtalare.
Placera högtalarna så att du har kanal 2 och 3 en bit ovanför högtalarna till kanal 1 och 4.
Har du också en Sub skall denna ställas på golvet.
Har du endast 2 högtalare ställer du istället in svällverket på kanal 4 och 1. Då får du C# -
och C lådan på kanal 1 och kanal 4.
OBS! På förekommen anledning: Högtalarna monteras ALLTID från läktare eller
motsvarande in mot kyrkan. ALDRIG från taket nedåt i kyrkan!


Tillbaka till innehåll